Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümümüz; kadın hastalıkları,  hamilelik, doğum öncesi ve doğumla ilgili problemlerin çözümünde  modern tıbbın tüm olanaklarıyla hizmet vermektedir.

Jinekolojik Hastalıklar

 • Genel jinekoloji
 • Çocukluk ve ergenlik çağı jinekolojisi
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

İnfertilite (Kısırlık) 

 • Kadın infertilitesi ile ilgili tüm hormonal testler
 • Ovulasyon indüksiyonu (Yumurtlama tedavisi)
 • İntrauterin inseminasyon (Aşılama)
 • Erkek infertilitesi ile ilgili problemlerin araştırılması ve semen analizi


Aile Planlaması

 • Jinekolojik muayene, ultrasonografi ve gerekli tetkikleri takiben çiftler için en uygun korunma yöntemi belirlenmesi
 • Rahim İçi Araç (spiral) takılması ve çıkarılması

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

 • Kadın cinsel fonksiyon bozukluklarının değerlendirilmesi
 • Fizyolojik ve psikolojik nedenlerin belirlenmesini takiben danışmanlık hizmeti


Gebelik Öncesi Tıbbi Danışmanlık

 • Gebelik öncesi gerçekleştirilen görüşmelerde, anne adayına ve aileye ait risk faktörlerinin saptanması
 • Gebelik öncesinde gereken testlerin yapılması ve bunların ışığı altında gebelik danışmanlık hizmetinin verilmesi


Normal ve Yüksek Riskli Gebeliklerin Takibi

 • Genetik danışmanlık
 • Gebelik sürecinin değerlendirilmesi
 • Normal ve riskli olarak tanımlanmış gebeliklerin takibi
 • Tüm anomalilerin, olası risklerin tayini ve tanımlanması
 • 11-14. haftalar arası ense kalınlığı ölçümü ve ikili hormon tarama testi
 • 16-18. haftalar arası üçlü hormon tarama testi
 • Renkli doppler ultrasonografi
 • Riskli olan anne adaylarına amniosentez işlemi
 • Enfeksiyon tarama testleri
 • Kan uyuşmazlığı testleri
 • Glukoz yükleme testi
 • Gebelikte hipertansif hastaların saptanması ve takibi

Kanser Tarama ve Genital Kanserler 

Kadın üreme sisteminde oluşabilecek tüm kanser türlerinin erken dönemde farklı yöntemlerle teşhis, önleyici tedavi ve takipleri

 • PAP smear testi
 • Servikal biyopsi
 • Endometrial biyopsi (Rahim içinden parça alınması)
 • Kanda tümör markerleri
 • Meme Muayenesi
 • Servikal erozyon (Rahim ağzında yara) tedavisi
 • Koterizasyon(Yakma)
 • Kriyoterapi(Dondurma)


Ürojinekolojik Hastalıklar

İdrar kaçırma problemi yaşayan hastaların gerekli tetkiklerinin yapılması uygun olan medikal tedavisi

Menopoz Takibi

 • Menopoz ile ilgili şikayetlerin değerlendirilmesi
 • Menopoz ve menopoza geçiş döneminin takibi
 • Biyokimya tetkikleri
 • Kemik yoğunluğu ölçümü
 • Mamografi
 • Meme ultrasonografisi
 • Vajinal smear
 • Menopoz tedavisinin planlanması

With access to

24 Hour

Emergency

Assistance

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regavelialia. It is a paradise.