Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

GÖZ HASTALIKLARI

GÖZ HASTALIKLARI

Göz Hastalıkları Bölümümüzde, Genel Göz Muayenesi, Göz Hareket Bozukluklarının, Glokom, Kornea Hastalıkları, Retina Hastalıkları, Göz İçi Enflamasyonlar, Çocuk Göz Hastalıkları alanlarında  cerrahi müdahale gerektirmeyen tedavileri ve takibi yapılmaktadır.

Göz Hastalıkları Bölümümüzde Başlıca Teşhis, Tedavi ve Takip Edilen Hastalıklar
Genel Göz Muayenesi

Kırma Kusurları

 • Miyopi
 • Hipermetropi
 • Astigmatizma
 • Akomodasyon
 • Ambliyopi (Göz tembelliği)

Genel Göz Muayenesinin Aşamaları

 • Görme Keskinliği Testi
 • Gözlük Muayenesi
 • Göz Kapaklarının Muayenesi
 • Göz Kaslarının Muayenesi
 • Göz Tansiyonu Ölçümü
 • Biomikroskobik Muayene
 • Göz Dibi Muayenesi

Göz Hareket Bozukluklarının Teşhis ve Takibi

 • Şaşılık (Göz kayması)
 • Ambliyopi (Göz tembelliği)
 • Nistagmus (Göz titremesi)

Glokom Teşhis ve Takibi 

 • Medikal tedavi
 • Glokom takipleri
 • Göz içi basıncının tonometrik yöntemlerle tespiti

Kornea Hastalıklarının Teşhis ve Takibi 

 • Viral ve bakteriyel hastalıklar
 • Travmatik zedelenmeler
 • Dejenerasyon ve distrofileri
 • Kuru göz sendromu

Retina Hastalıklarının Teşhis ve Takibi 

Göz İçi Enflamasyonlar Teşhis ve Takibi 

 • Üveit ( İridosiklit)
 • Behçet hastalığı
 • Romatizmal hastalıklar

Çocuk Göz Hastalıklarının Teşhis ve Takibi 

 • Kırma kusurları
 • Şaşılık (Göz kayması)
 • Ambliyopi (Göz tembelliği)
 • Göz travmaları
 • Bebeklerde kornea hastalıkları
 • Glokom (Göz Tansiyonu)
 • Göz sulanması (Gözyaşı kanal tıkanıklığı)
 • Göz kapağı hastalıkları
 • Gözde çapaklanma ve kanlanma
 • Prematüre retinopatisi
 • Bebeklerde göz tümörleri
 • Renk körlüğü
 • Nistagmus (İstem dışı göz hareketleri)
 • Doğumsal katarakt