Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Glutatyon nedir? Tedavisi Nasıl Uygulanır ve Faydası Var Mıdır?

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Glutatyon nedir? Tedavisi Nasıl Uygulanır ve Faydası Var Mıdır?
Glutatyon nedir? Tedavisi Nasıl Uygulanır ve Faydası Var Mıdır?

Glutatyon nedir? Tedavisi Nasıl Uygulanır ve Faydası Var Mıdır?

GLUTATYON NEDİR? NE İŞE YARAR?

Hücre içinde bir tripeptit (glutamik asit, sistein glisin) olarak sentezlenen glutatyon, NADPH’ı kullanarak hücrelere indirgeyici güç sağlamaktadır. Glutatyon, antioksidan vitaminler (vitamin E, vitamin C), antioksidan enzimler  oksidatif hasara karşı hücreleri korumada önemli rol oynamaktadır. Glutatyon ve Glutatyon  öncülleri antioksidan kapasiteyi korumada tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Hücresel yaşamın sürekliliği karmaşık biyokimyasal tepkimelerin denge içinde yürümesine bağlıdır. Bu dengeyi bozacak yönde ortaya çıkan endojen ve/veya eksojen kaynaklı faktörler hücre hasarına yol açarlar.

Serbest radikallerin oluşumu, antioksidan kapasiteyi aşacak olursa metabolik ve fonksiyonel birçok bozukluk ortaya çıkar. Dokularda, single elektronların oksijene devamlı akışı endojen oksidatif stresi meydana getirir. Oksijenden türeyen süperoksit radikali, peroksit, hidroksil radikali ve diğer serbest radikaller çok reaktiftir, bu nedenle membran bütünlüğünü sağlayan fosfolipidlerin, proteinlerin, DNA ve RNA gibi moleküllerin bütünlüğünü tehdit ederler. Çeşitli biyolojik olaylarda, örneğin; antimikrobiyal savunma, iltihaplanma, kanser, radyasyon hasarı, fotobiyolojik etkiler ve yaralanmada, reaktif oksijen türleri eşlik eder.

Glutatyon Karaciğer Hastalıklarına İyi Gelir Mi?

Glutatyon, akciğer, bağırsak, böbrek ve kısmen karaciğer gibi eksojen toksinlere direkt olarak maruz kalabilen organlar için oldukça önemlidir. Karaciğer, Gluatayon için ana depo olan bir organdır. Glutatyon en yüksek hücre içi emilime hepatositlerde ulaşır. Karaciğer hasarının önlenmesinde glutatyon seviyesinin artırılması oldukça önemlidir.

Glutatyon Akciğer Hastalıklarına İyi Gelir Mi?

Birçok akciğer hastalığında (akut respiratuvar distres sendromu (ARDS), astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH), Glutatyon seviyesi azalmaktadır.

Glutatyon İmmun Hastalıklara İyi Gelir Mi?

Kronik viral enfeksiyonlar, dolaşımdaki immün hücrelerde Glutatyon tüketimini tetiklenmektedir. Tüm hücreler proliferasyon, büyüme ve diferansiyasyon için Glutatyona bağımlıdır. Akut ve kronik viral hepatitli hastalarda düşük Gluatyon konsantrasyonu saptanmaktadır. Glutatyon immün sistem hücrelerinin (T ve B lenfositler, monositler, makrofajlar vb) aktivasyonu için önemlidir.

Glutatyon Parkinson Hastalığına İyi Gelir Mi?

Beyin, oksijenli bir doku olması ve yüksek miktarda doymamış yağ asitlerine sahip olması nedeniyle serbest radikal hasarına karşı duyarlıdır. Oksidatif stres, Parkinson hastalığı ile bağlantılı olan “substantia nigra”(SN)’nın dopaminerjik nöronlarının dejenerasyonunda önemli rol oynamaktadır. Parkinsonlu hastaların substantia nigrası dramatik olarak azalmış Glutayon düzeylerine sahiptir. Glutatyon, hem bir redoks modülatör, hem de bir antioksidan olarak sinir sisteminde önemli bir rol oynamaktadır. Parkinson hastalığının erken döneminde gözlenen Glutatyon kaybı kompleks’in aktivitesindeki azalmadan ve devamında mitokondriyel fonksiyon kaybından sorumlu tutulmaktadır. Çeşitli çalımalar, Parkinsonlu hastaların beyinlerinde kontrol gruplarına kıyasla artmış metal düzeylerinin, özellikle demirin varlığını, düşük Glutatyon düzeyini göstermektedir. Aynı şekilde Alzheimer hastalarının temporal ve serebral kortekslerinde de benzer bulgulara rastlanmaktadır.

Glutatyon’un Aterosklerozdaki Rolü

Endotelyal hücreler dolaşım süresince devamlı olarak, hem eksojen hem de endojen oksidatif strese maruz kalırlar. Artan lipid peroksitler, azalan GSH-Px ve düşük eikasanoid prostasiklin düzeyleri insan ve hayvan aterosklerotik arterlerinde tespit edilmiş Glutatyon ve Yaralanma Hücrenin ana tiyol redoks sistemini oluşturan Glutatyon düzeyleri, beslenme, ilaçlar, ve oksidatif stresin etkisine bağlı olarak önemli derecede değişiklik göstermektedir.

Glutatyon ve Kanser

Oksidatif ve serbest radikal hasarı yaşlanma kadar karsinogenez ve mutagenezde önemli faktör olarak gösterilmektedir. Karsinojenlerin metabolizasyonu ile oluşan elektrofilik bileşenlerin DNA hasarına ve lipid peroksidasyonuna yol açmamaları için detoksifiye olmaları gereklidir. Bu amaçla, Glutatyon ile konjugasyonları ya spontan olarak ya da Glutatyon-S transferazlar aracılığıyla gerçeklemektedir. Diğer yandan, kanserli dokularda Glutatyon S-transferaz enzimlerinin düzeyindeki artı glutatyonun malignitedeki rolünü göstermesi açısından önemlidir. Glutatyon kemoterapi sırasında kanser hücrelerinde gelişen ilaç direncine karşı koruyucu rol oynadığı inhibisyon deneyleri ile ortaya konmuştur. Glutatyon ölçümleri meme ve over kanserlerini de içeren malignitelerde, aynı zamanda, bu kanserlere karşı kemoterapötik ajanların etkisini monitorize etmede, lenf nodu metastazı takibinde “marker” olarak kullanılabilmektedir.

Organizmanın antioksidan kapasitesinin korunması canlılığın devamı açısından çok önemlidir. Glutatyon eksikli ine bağlı olarak birçok dokuda çeşitli mitokondriyel dejenerasyonla bağlı olarak hücre hasarı meydana gelmektedir. Birçok hastalığın patofizyolojisinde yer alan glutatyonun eksikli inin, Glutatyon veya Glutatyon öncülleri verilerek önlenebildiği veya geriye döndürülebildiği çeşitli çalımalarla gösterilmektedir.

Glutatyon Yan Etkileri Var Mıdır?


Glutatyon tedavisi, genellikle güvenli kabul edilen bir yöntem olmasına rağmen, bazı bireylerde hafif yan etkiler görülebilir. Vücuttaki doğal antioksidan olan glutatyonun takviye edilmesi, çoğu durumda minimal ve geçici yan etkilere neden olabilir. Tedavinin yan etkileri genellikle bireyin genel sağlık durumu, kullanılan doz ve tedavi süresine bağlı olarak değişebilir. Glutatyon takviyesi, bazı kişilerde baş ağrısı, mide rahatsızlığı veya hafif deri reaksiyonları gibi geçici yan etkilere neden olabilir. Yan etkiler genellikle hafif seyirli olup, tedavinin sağlık profesyoneli gözetiminde yapılması durumunda daha iyi tolere edilebilir.

Glutatyon Tedavisi Ankara

Ankara Özel Engin Tıp Merkezi güvencesi ile Glutatyon Tedavisi hizmetlerinden yararlanmak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.