Telefon
WhatsApp
İnstagram

LABORATUVAR

LABORATUVAR

Laboratuvar Bölümümüzde verilen başlıca hizmetler 

 • Biyokimya
 • Mikrobiyoloji
 • Hormon
 • Hematoloji
 • Seroloji-Romatoloji-İmmünoloji
 • Toksikoloji
 • Hepatit ve İnfeksiyon
 • Kanser Araştırma
 • Koagülasyon
 • Alerji
 • Patoloji