Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

RADYOLOJİ

RADYOLOJİ

Radyoloji Bölümümüzde verilen başlıca hizmetler

  • Konvansiyonel Röntgen
  • Ultsanografi (USG)
  • Kemik Dansitometre
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Mamografi
  • Panoromik Röntgen

        Kardiyoloji Laboratuvarı

  • Elektrokardiyografi (EKG) : Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir.
  • Efor  EKG (Treadmill) Testi : Efor testi, kalp damar hastalığı varlığının araştırılması, bilinen kalp damar hastalığında tedavinin etkinliğinin saptanması, eforla beraber kalp atışlarında düzensizliğin yani aritminin meydana gelip gelmediğinin tespit edilmesi, çeşitli kalp hastalıklarında hastanın efor yapabilme kapasitesinin araştırılması ve nihayetinde hipertansiyonda eforun kan basıncının üzerine etkilerinin tetkik edilmesi için başvurulan bir testtir.Treadmill adı verilen motorlu koşu bandı üzerinde, sağlık personeli denetiminde yapılmaktadır. Göğse EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılıp istirahat koşullarında nabız ve tansiyon ölçülür. Ardından yatarken, ayakta ve bir dakika süreyle derin nefes alıp vermeyi takiben EKG çekilir. Standart testin başlangıcında koşu bandı yavaş ve az eğimle hareket eder. Sonra her üç dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktar artış olur. Başlangıçta belli bir tempoyla yürünür, ileri kademelerde koşulur. Burada amaç kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaşa göre hesaplanan belli bir asgari değere ulaştırmaktır. Bu çerçevede egzersiz süresi yaş ve efor kapasitene göre değişir. Ortalama süre yaklaşık 8-15 dakikadır. Test boyunca kalp ritmi sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede (her 3 dakikada bir) kan basıncı ölçülür.

 

  • Ekokardiyografi : Kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Ses dalgalarının iletilmesini sağlayan bir alet (transdüser) vasıtası ile yapılır. Transdüser göğüs duvarının değişik yerlerine uygulanarak kalbin duvarları ve kapakları değişik pozisyonlarda incelenir.Ekokardiyografi ile; Kalp kapak hastalıkları, kalp boşluklarının çapları, büyüklüğü, kalp duvarlarının hareketleri, hareket bozuklukları, kalp içi basınçlar, kalp içi boşluklarda pıhtı araştırılması, kalbin kasılma sırasında bir defada attığı kan miktarı ve yüzdesi konularında bilgi verir. Kısaca kalp romatizması, kapak hastalıkları, kalp yetersizliği, kalp krizi, doğumsal kalp hastalıkları gibi bir çok konuda eko ile değerli bilgiler alınır.
  • Holter EKG Holter; cep telefonu gibi kemere bağlanan bir cihazdır. 3-4 adet kablosu, elektrotlar aracılığıyla göğse tutturulur. Kişi günlük normal yaşamını sürdürürken cihaz planlanan zaman boyunca kalp elektrosunu kaydeder. Süre sonunda cihaz çıkarılarak alınan kayıtlar bilgisayarda analiz edilir. Bu ölçüm sayesinde muayene sırasında görülmeyen fakat gün içerisinde kısa süreli olup geçen çarpıntılar, göğüs ağrıları, baygınlık hissi gibi kalpten kaynaklanan tüm ritim bozukluklarını tespit edebilmektedir.Tansiyon Holter; hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçülerek, gün içindeki aktiviteleri sırasında, uykuda, dinlenme esnasında, tansiyonu ve nabız sayısının kaydedilmesidir.Uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yükseldiği saptanarak tedavi düzenlenir.24-72 saat arasında yapılan ölçümlerle önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda erken teşhis konularak, tedaviye yönlendirmede yardımcı olur.