Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Dr. dt. aylin doğan

Dr. Dt. Aylin DOĞAN

Dr. Dt. Aylin DOĞAN

Eğitim

Derece            Eğitim Birimi                                                              Mezuniyet Tarihi

Doktora          Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi            2019

                        Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Lisans            Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi             2006

Lise                Kahramanmaraş Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi        2001

Yabancı Dil

İngilizce

 

Tez konusu:

Monolitik Zirkonya Materyalinde Kalınlığın, Rengin ve Simanın Sonuç Restorasyonun Renk Parametreleri Üzerine Etkisi

 

Yayınlar

Uluslararası Yayınlar:

 

Güngör, M. B., Nemli, S. K., Bal, B. T., Ünver, S., & Doğan, A. (2016). Effect of surface treatments on shear bond strength of resin composite bonded to CAD/CAM resin-ceramic hybrid materials. The journal of advanced prosthodontics8(4), 259-266.

 

Bankoğlu Güngör M, Karakoca Nemli S, Doğan A, Tamam E, Turhan Bal B. (2015). Cad-Cam fabricated one-piece ceramic post and core for teeth supporting fixed partial dentures: report of two cases. J Dent Appl. 2(8), 278–81.

 

Ulusal Yayınlar:

 

Güngör, M. B., Doğan, A., Bal, B. T., & Nemli, S. K. (2018). Evaluation of marginal and internal adaptations of posterior all-ceramic crowns fabricated with chair-side CAD/CAM system: an in vitro study. Acta Odontologica Turcica, 35(1).

 

Güngör, M. B., Doğan, A., Nemli, S. K., & Tamam, E. (2017). Ön bölge implantlarının hasta başı CAD-CAM kişisel seramik abutmentlarla rehabilitasyonu: 2 Olgu sunumu. Sağlık Akademisi, 142-153.

 

Güngör, M. B., Nemli, S. K., Bal, B. T., & Doğan, A. (2016). Farklı içeceklerde bekletilen geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması. Acta Odontologica Turcica, 33(2), 80-5.

 

Güngör, M. B., Nemli, S. K., Doğan, A., & Karadağ, İ. (2016). Aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili maksiller ön dişlerin CAD/CAM yöntemi ile tek seansta restorasyonu: 2 Olgu sunumu. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 26(1).

 

Güngör, M. B., Nemli, S. K., Doğan, A., & Özcan, M. (2015). Peri-implant hastalıkların etiyolojisinde protetik etkenlerin rolü. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 25(1).

 

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 

Doğan A., Bankoğlu Güngör M., Karakoca Nemli S., Tamam E. (2015) CAD/CAM Yöntemi ile üretilen seramik kişisel abutmentlar ile komplike vakaların estetik rehabilitasyonu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi (TPİD), Antalya, Türkiye.

 

Bankoğlu Güngör M., Karakoca Nemli S., Doğan A., Tamam E., Turhan Bal B. (2015) CAD-CAM yöntemiyle üretilen tek parça post ve korların sabit protezlerde destek olarak kullanımı: 2 vaka sunumu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya (TPİD), Türkiye.

 

Bankoğlu Güngör M., Karakoca Nemli S., Doğan A., Yılmaz H., Aydın C. (2015) Aşırı madde kaybına uğramış endodontik tedavili maksiller ön dişlerin CAD/CAM yöntemiyle tek seansta estetik restorasyonu: 2 vaka sunumu. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Bilimsel Kongresi, Antalya (TPİD), Türkiye.

 

Doğan A., Karakoca Nemli S. (2015) A CAD-CAM Prosthodontic Options and Gingival Zenith Position For a Rotated Maxillary Anterior Teeth: A Case Report. 8th European Federation of Periodontology, London UK.

 

Doğan A., Karadag İ. (2014) Rehabilitation Of Dentition With Full Mouth Porcelain Fused To Zirconium: Two Case Report. 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), Istanbul, Turkey.

 

Doğan A., Tamam E. (2014) The Use Of CAD/CAM Technology To Fabricate A Custom Ceramic Implant Abutment And Crown:A Case Report 38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association (EPA), Istanbul, Turkey.

 

Doğan A., Karadağ İ. (2014) Prosthodontic Approaches to Wear Teeth:Two Case Report 19th Congress of the Balkan Stomatologial Society (BaSS), Belgrad, Serbia.

 

Doğan A., Karadag İ. (2012) Porcelain Laminate Veneer on Highly Discoloured Tooth:A Case Report. 36th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, Rotterdam, Netherlands.