Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Beşinci Hastalık (Parvovirüs B19) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

  • Anasayfa
  • Haberler
  • Beşinci Hastalık (Parvovirüs B19) Nedir? Belirtileri Nelerdir?
Beşinci Hastalık (Parvovirüs B19) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Beşinci Hastalık (Parvovirüs B19) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Beşinci Hastalık Nedir?

Ateşli ve döküntülü bir çocuğun ayırıcı tanısı pediatrinin en sık görülen ve en önemli konularındandır. Çocuklarda viral döküntülü hastalıklar çoğu kez kendisini sınırlandıran, tedavisiz de düzelebilen akut enfeksiyon hastalıklarından oluşur. Temel iki bulgu başlıkta da olduğu gibi ateş ve döküntüdür. Birçoğunda neden virüslerdir. Ateşli döküntülü hastalıkların birçoğu kendisini sınırlandırsa da bazıları hayati risk taşır. Meningokoksemi başta olmak üzere bakteriyel sepsis vakalarında da benzer döküntüler olabilir. Diğer yandan, aynı etken farklı bireylerde farklı karakterlerde döküntülere neden olabilmekte, aynı karakterdeki döküntüler de farklı etkenlerden kaynaklı olabilmektedir. Viral döküntülü, ateşli hastalıkların tanısı hasta için önem taşıdığı gibi, gebeler, immun yetersizlikler başta olmak üzere diğer bireylere olan bulaşma riskleri, toplum sağlığı yönünden olası salgın riskleri için de önem taşır. Ateşli ve döküntüleri olan çocuklarda en sık neden enfeksiyon hastalıkları (önde gelen viral, sonra bakteriyel) iken, bunu alerjik, romatolojik, hematolojik hastalıklar izler.

DNA virusleri içerisinde yer alan Parvoviridae ailesine bağlı Parvovirinae alt ailesinde omurgalı hayvanlarda ve insanlarda hastalık yapan 5 ayrı virus cinsi bulunmaktadır. Amdovirus, Bocavirus, Dependovirus, Erythrovirus ve Parvovirus olarak adlandırılan bu cinslerde yer alan virusler, 18-26 nm çapında, 4-6 kb uzunluğunda lineer tek sarmallı DNA genomu içeren, ikozahedral kapsidli ve zarfsız viruslerdir. Bu cinsler içerisinde yakın zamanlara kadar insanlarda hastalık yaptığı bilinen tek virus, Parvovirus cinsinde yer alan Parvovirus B19 olmasına rağmen günümüzde HBoV’un yine çocuk grubunda alt solunum yolları infeksiyonu etkeni olarak saptanması nedeniyle Bocavirus cinsi de insanda hastalık yapan ikinci cins olarak yer almıştır.

Beşinci Hastalık Belirtileri Nelerdir?

  • İnkübasyon (kuluçka) süresi 4-14 gündür. Okul çağı çocuklarının hastalığı olup sıklıkla 5-15 yaşları arasında görülür. En çok kış ve ilkbahar aylarında görülmesine rağmen tüm yıl içinde rastlanabilir. Bulaşma, solunum yolundan damlacıklarla veya kan ürünleri ile de olabilir. Gebelerde bebeğe plasenta yolu ile de geçiş olabilir.
  • Tipik bir semptom, yüzde başlayan kollara ve vücudun üst kısmına da yayılabilen kırmızı döküntüdür. Çocuklarda buna genellikle ateş eşlik eder.
  • Beşinci hastalık geçiren çocuklar döküntü evresinde artık bulaştırıcı değildir ve normal şekilde anaokuluna veya okula gidebilir.

Beşinci hastalığın aşısı yoktur ancak bol miktarda sıvı tüketilmesi, baş ve eklem ağrıları için ağrı kesici ilaç alınması önerilebilir.

Beşinci hastalığın mutlaka doktor tarafından teşhisinin koyulup, ilaç tedavisinin yine doktor tarafından verilmesi gerekir.