Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
İnstagram

Değerlerimiz

Değerlerimiz

 KURUMSAL AMAÇLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

Hasta ve yakınlarının, çalışanlarının ve her kesimin sağlıkla ilgili beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak en yüksek düzeyde memnuniyeti sağlamak.

Çalışanlarımızın mesleklerinde yetkin, iletişimlerinin iyi, birbirleri ile iş birliği halinde güçlü bir ekip ruhuna sahip olmak.

Verdiğimiz hizmet ile planlı, etkili ve sıfır hataya ulaşmak, ulusal, uluslararası kalite standarlarının gelişmesine katkıda bulunmak.

Koruyucu yaklaşım ve çevrecilik bilinci ışığında insan yaşamını olumsuz etkileyen hastalıklar başta olmak üzere toplum sağlığı ile ilgili tüm olumsuz etkileri en aza indirmek.

 DEĞERLERİMİZ

 • Hasta ve hasta yakınlarının, çalışanlarımızın haklarına saygılı                               
 • Evrensellik
 • Sağlıkta bilimsellik
 • Hizmette hakkaniyet, eşitlik ve adalet
 • Kaliteli, verimli, etkili, etkin hizmet
 • Hesap verebilirlik
 • Şaffaflık ilkesi
 • Ekip Bilinci
 • Bütüncül Yaklaşım
 • Sorumluluk
 • Tecrübe
 • Dayanışma
 • Çalışana değer verme

 

SKS Yönetimi

 • Sağlıkta kalite standartları yönetimi yaparken komite çalışmaları yürütüyor, öz değerlendirme planı çıkarıyor, yıllık SKS eğitim planı oluşturuyor ve sağlıkta performans ve kalite yönergesi oluşturuyoruz.
 • Bu bağlamda, kurumumuz bünyesinde kalite yönetim ekibimiz ve SKS bölüm kalite ve uyum eğitim sorumlularımız, kalite ve akreditasyon dairesine bağlı olarak çalışmaktadır.